Таблица блиц-турнира 7 марта Урарту

 

No. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
1 Kenzhalin Nursultan 8.5 47.0 44.00 44.5 2200 2544 +2.80
2 Urazayev Arystanbek 8.0 51.0 42.50 40.0 2400 2429 +0.25
3 Kenzhebayev Yunus 6.0 47.0 29.50 31.0 2100 2192 +1.08
4 Dosmagambetov Bulat 6.0 46.0 26.50 27.0 2000 2281 +3.26
5 Sabirzhanov Rishad 5.5 50.0 27.75 29.5 2200 2158 -0.44
6 Petukhov Alan 5.5 48.5 23.23 33.0 2100 2202 +1.21
7 Atagulin Galel 5.5 48.0 23.50 26.5 2000 2202 +2.36
8 Bekentayev Uran 5.5 46.5 25.75 28.5 2200 2224 +0.30
9 Zharylgassov Ayat 5.5 45.0 23.75 26.0 2000 2180 +2.10
10 Shudabay Almas 5.5 44.5 19.75 32.0 2100 2191 +1.07
11 Togusov Uakpay 5.0 46.0 23.50 28.0 2100 2099 -0.06
12 Erniyashev Kuanysh 5.0 34.5 16.00 17.0 2200 2087 -1.34
13 Kozhaniyazov Baubek 4.5 48.0 20.25 28.0 2100 2089 -0.21
14 Biturin Zhandos 4.5 43.5 19.75 22.0 2000 2122 +1.34
15 Kirilenko Valeriy 4.5 36.5 16.25 20.0 2000 2111 +1.32
16 Turaliyeva Zaituna 4.5 33.0 12.25 19.5 2100 2067 -0.42
17 Urmanov Zhanbolat 4.5 33.0 13.75 18.5 2000 2078 +0.94
18 Ukasov Galym 4.0 41.5 16.00 23.0 2200 2035 -1.94
19 Delmanov Gabit 4.0 40.5 13.00 20.0 2000 2013 +0.18
20 Urynbasarov Zhalgas 4.0 38.0 9.50 22.0 2000 2035 +0.44
21 Esenbayev Abay 4.0 35.5 10.50 21.0 2000 2024 +0.32
22 Berestenov Kair 4.0 31.5 8.50 16.0 2000 1990 -0.10
23 Kurmankulov Baurzhan 4.0 29.5 8.50 16.0 2000 2013 +0.18
24 Tulegenov Batyrkhan 3.5 36.5 13.75 19.0 2100 1953 -1.84
25 Erniyashev Izgali 3.5 36.0 7.75 17.0 2000 2009 +0.08
26 Erbolat Eset 3.0 41.5 11.50 17.0 2000 1942 -0.70
27 Aysultanova Dilnaz 3.0 39.0 12.50 18.0 2100 1953 -1.78
28 Shershnev Vyacheslav 3.0 28.5 4.00 10.0 2200 1897 -3.60
29 Shambulova Aynagul 1.0 35.5 0.00 5.0 2000 1705 -2.84
30 Murzagaliyev Abylkasy 0.0 33.5 0.00 0.0 2000 1244 -3.96